Vážení zákazníci, rádi bychom Vás informovali, že standardně fungujeme a nadále přijímáme objednávky. Tým L. C. SERVIS

Úklidové služby Brno

Úklid a protiskluzový systém

+420 543 235 250
+420 777 880 005

Detailní informace k tématu protiskluzových podlah

Protiskluzová úprava podlah je určena ke snížení rizika pádů osob v domácnostech, úřadech, sportovištích, na pracovištích, především pak v průmyslových prostorách.

To, co určuje, jak moc jsou podlahy bezpečné (tedy protiskluzové), je tzv. součinitel smykového tření, který se udává v číselné hodnotě koeficientu tření. Normou ČSN 744505 Podlahy – požadavky na skluznost podlah – je obecně určeno základní rozdělení podlahových krytin podle oblasti použití na:

  1. Rezidenční (oblast bydlení), koeficient tření musí splňovat hodnotu 0,3
  2. Komerční oblast, koeficient tření musí splňovat hodnotu 0,5

Z našeho pohledu je pro nás zajímavý druhý bod, tedy užití podlahových krytin v komerční oblasti. Výše uvedená norma definuje hodnotu koeficientu tření minimálně na 0,5. Avšak pro mezipatrové podesty, schodiště nebo šikmé rampy by hodnota koeficientu tření byla 0,6.

Pro plochy častého pohybu osob, tj. u pracovišť, obchodních prostor a podlahových ploch veřejných institucí, úřadů, zdravotních a školských zařízení by měl být dosažen koeficient tření minimálně 0,6. Totéž platí i pro místa, kde se vyskytuje riziko časté vlhké podlahy, tj. sociální zařízení, bazény, wellness, lázně apod. Keramická dlažba a obklady obsahují miniaturní póry jež jsou původcem kluzké podlahy a pomalejšího schnutí. 

Protiskluzový nátěr na beton

Protiskluzová úprava betonové podlahy je prováděna speciálním nátěrem, který lze uplatnit jak ve venkovních, tak v interiérových prostorách. Nejčastěji se jedná o dvousložkové či třísložkové epoxidové rychleschnoucí nátěry s vysokým podílem pevných částic. Nátěry se vážou na póry původní podlahy, proto je třeba ji před aplikací protiskluzového nátěru důkladně očistit.

Protiskluzový systém reaguje s jakoukoliv formou vlhkosti a vytvoří povrch s vysokým koeficientem tření, což eliminuje efekt aquaplaningu.

 

Neošetřený povrch dlažby
Neošetřený povrch dlažby
Ošetřená suchá plocha protiskluzovým nátěrem
Protiskluzově ošetřená suchá podlaha
Protiskluzově ošetřená mokrá podlaha
Protiskluzově ošetřená mokrá podlaha

 

menu